Română | English
ELVA GROUP

ELVA GROUP S.P.R.L.


Cu o experiență bogată și valoroasă de aproape 20 de ani, echipa ELVA GROUP se numără printre cele mai apreciate și recunoscute echipe de profesioniști în domeniul prevenirii și gestionării insolvenței, recunoaștere dobândită, în primul rând, prin implicarea în proiecte de reorganiza complexe, dar și prin rezultate obținute în gestionarea falimentelor unor companii foarte mari. 


Experiența dobândită pe parcursul celor 20 de ani de activitate, pregătirea profesionaă continuă, complexitatea cazurilor instrumentate, ne permit să identificăm rapid cele mai bune soluții pentru clienții noștri. 


Recunoscută pentru tenacitatea, viziunea și determinarea cu care a inițiat practici inovatoare în domeniul insolvenței, ELVA GROUP s-a impus ca un specialist dinamic și responsabil. 


 

ISOP AUDIT

ISOP AUDIT S.R.L.


ISOP AUDIT este o societate membră a Corpului Experților Contabili CECCAR ce oferă servicii specializate de contabilitate, servicii de resurse umane și salarizare, consultanță financiară și fiscală, expertize contabile, analize de risc pentru societățile comerciale. 

Mihaela MURARIU

MURARIU MIHAELA 


Doctor în economie, specializată pe managementul de criză, formarea academică incluzând specializare în management la UNIVERSIDAD de Las Islas Baleares, Spaia. Mihaela este expert contabil din 1995, practician în insolvență din 1999, membru INSOL Europe, membru a Camerei Auditorilor Financiari și coordonator de stagiu pentru practicienii stagiari. Din 2001, admisă ca doctorand în domeniul economic, a efectuat studii și analize concretizate în lucrări de specialitate pe tema rolului informației contabile în procedura de insolvență și al patrimordialității factorului economic în detrimentul celui juridic. Lucrările s-au concretizat într-o Teză de dectorat în domeniu foarte apreciată. În anul 2006 i se conferă titlu de doctor în economie. Cu o vastă experiență în coordonarea operațiunilor de reorganizare și lichidare a peste 220 de companii se dovedește un profesionist capabil să propună cele mai bune soluții adaptate specificului fiecărei cauze în parte, o persoană capabilă să-și coordoneze colaboratorii pentru a obține maxim de eficiență și maxim de satisfacții socio-umane. Nu acceptă eșecurile și nimic nu i se pare imposibil. Reușitele se datorează și talentului său real de negociator și mediator. 


Date de contact:


mihaela.murariu@elvagroup.ro

Irina MATEI

IRINA MATEI


Irina, un avocat cu o vastă experiență în legislația fiscală și în dreptul societar, în redactarea, negocierea și executarea contractelor, în realizarea de rapoarte due-dilligence, analize de specialitate privind legislația în domeniul insolvenței, coordonează Departamentul de Consultanță. Ambiția, tenacitatea și persuasiunea, fac din Irina un adversar redutabil în negocieri și în apărarea intereselor clienților noștri. 


Date de contact:


irina.matei@elvagroup.ro 


irina.matei@isopgroup.ro


 

Oana Ștefana NĂFORNIȚĂ
OANA NĂFORNIȚĂ 

Oana a studiat Banking and International Finance la CASS, CITY UNIVERSITY of London, are un MPhil în Finance la UNIVERSITY of Cambridge, experiența unor internship-uri la firme prestigioase și reprezintă interesele companiei și ale clienților ISOP în relațiile cu partenerii străini. Persuasivă, ambițioasă, creativă, Oana se dovedește un lider care știe să consolideze imaginea companiilor de care se ocupă. 


Date de contact: oana.nafornita@isopgroup.ro


 

Vlad POPESCU

VLAD POPESCU 


Vlad este expert contabil din anul 2006 și practician în insolvență din 2005, este auditor intern pentru sisteme în managementul calității și membru al Grupului Experților Judiciari. Vlad este specializat în lucrări de analiză financiar-contabilă și expertize contabile, lucrări specifice în domeniul insolvenței și lichidărilor voluntare, lucrări de ținere a contabilității. 


Date de contact: 


vlad.popescu@elvagroup.ro

Sebastian Andrei STANGU

SEBASTIAN ANDREI STÂNGU 


Absolvent al Facultății de Drept a Universității din București, și al unui materat în ”Achiziții Publice, Concesiuni și Perteneriat Pubic-Privat”, în cadrul aceleiași facultăți, Sebastian este specializatt în drept societar, oferind asistență în legătură cu aspecte de guvernanță societară, redactare a documentelor societare, precum acte constitutive, acte adiționale ale acestora sau hotărâri ale organismelor de conducere relevante, dar și în orice alte probleme referitoare la înființarea, modificarea sau stingerea societăților. În plus, urmând numeroase cursuri și seminarii în domeniul dreptului muncii, Sebastian acordă consutanță juridică și suport legal în redactarea, completarea, modificarea contractelor individuale de muncă și anexele acestora, asistență în procedurile de cercetare disciplinară și concedieri individuale sau colective, redactare de regulamente interne, fișe de post, criterii de evaluare, acorduri de confidențialitate și de neconcurență, litigii de muncă. 


Date de contact:


sebastian.stangu@isopgroup.ro

CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ISOP
Comunicate
Decizie importantă a Curții Europene de Justiție în materia procedurilor de insolvență transfrontaliere, pronunțată în Cauza 212/2015, ENEFI (Ungaria) v DGRFP Brașov

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (”CJUE”) a emis o decizie remarcabilă în Cauza ENEFI Energiahatékonysági Nyrt v Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) C-212/15, din 9 noiembrie 2016, stabilind faptul că legislația internă care reglementează respingerea unei cereri într-o procedură de insolvență se aplică și creditorilor din alt stat (străini), în aplicarea Art. 4 din Regulamentul Comisiei Europene nr 1346/2000 privitor la procedurile de insolvență. Mai mult, Curtea notează că scopul prevăzut de legiuitor, în procedura reorganizării judiciare, respectiv continuarea activității debitorului (viabil, dar aflat în dificultate) nu poate fi atins fără restructurarea pasivului. De asemenea, în protejarea atingerii acestui obiectiv, legislația internă care reglementează o procedură de insolvență se aplică și în celelalte state membre, unde debitorul desfășoară activitatea, inclusiv creditorilor care nu au participat la procedură.
CLINICA ” LIL MED” REUȘITĂ PRIN PROFESIONALISM

După 12 ani de muncă și dăruire, fondatorii CLINICII LIL MED au acceptat cu mare greutate statutul de ” societate in insolvență”. Astăzi, aproape de finalul primului an de reorganizare, vorbim de o afacere puternică, bazată pe un management riguros, al cărei succes a fost garantat de încrederea și devotamentul echipei de specialiști care și-au adus aportul la reconstruirea CLINICII LIL MED. Prin diversificarea serviciilor medicale și beneficiind de asistența celor mai buni medici, clinica are toate atuurile să ducă la final Planul de reorganizare.
Legislația olandeză încurajează reorganizarea

Cu o lege a falimentului intrată în vigoare la 1 septembrie 1896, legislativul olandez a considerat în 2011 ca un nou proiect de lege nu este o prioritate, însă, în 2013 chestiunea a revenit în atenția publică când parlamentarii s-au pronunțat asupra necesității unei atare legi. Obiectivul principal al noii legi (act) a fost setat asupra “continuității companiilor”. Și astfel au luat naștere trei proiecte de lege, urmând a suferi modificări în urma dezbaterilor din forul legislativ.
[ vezi toate comunicatele ...]

Isop Group SPRL


Adresa: Bucureşti, Str. Stefan Negulescu, nr.34, ap.1
Sector 1, cod poștal 011654