Română | English

1. Servicii în domeniul constituirii şi funcţionării societăţilor comercialeVezi detalii

Antrepenorii trebuie să-și dedice timpul pentru a pune în practică idei de afaceri, pentru a crea valoare, lăsând pe seama specialiștilor implementarea acestora. 


Experții noștri, valorificând experiența celor 20 de ani de succes în managementul de criză, asigură asistenţă şi consiliere în tot procesul de înfiinţare şi funcţionare a unei societăți comerciale.


 1.1. Elaborarea, în urma discuţiilor detaliate cu fondatorii unei societăți comerciale, a actelor constitutive, redactarea şi înregistrarea acestora; 


1.2. Modificarea actelor constitutive în funcţie de voinţa fondatorilor sau impuse de modificările legislative;


1.3. Asistarea asociaţilor/acţionarilor în exercitarea controlului asupra modului de administrare al societăţii;


1.4. Asistarea administratorilor în conducerea societăţii;


1.5. Elaborarea Manualelor de proceduri, a planurilor de afaceri, politicilor interne ale companiilor;


1.6. Elaborarea și înregistrarea mărcilor la OSIM;


1.7. Elaborarea Nomenclatorului arhivistic şi efectuarea demersurilor pentru confirmarea acestui instrument de lucru, modificarea Nomenclatorului în acord cu modificările survenite în organigrama societăţii;


1.8. Servicii de tinere a contabilităţii, elaborarea manualului de politici contabile, întocmire şi depunere Declaraţii fiscale;


1.9. Elaborare bugete de cheltuieli, planuri de afaceri, previziuni economice;


1.10. Elaborare proiecte de divizare, fuziune, absorţie, planuri de restructurare/reorganizare;


1.11. Elaborarea modelelor de contracte specifice activităților desfășurate;


1.12. Asistenţă şi consiliere la încheierea contractelor comerciale;


1.13. Asistenţă şi consiliere pentru proiecte realizate prin asociere în participaţiune.


2. Servicii în domeniul insolveței și lichidărilor realizate prin ELVA GROUPVezi detalii

 


Fondată în anul 1998, ELVA GROUP se numără printre cele mai apreciate echipe de consultanți în domeniu, recunoscută pentru succesele înregistrate în salvarea unor mari companii.  


ELVA GROUP - Una dintre cele mai vechi, experimentate și de succes echipe de profesioniști în domeniul restructurării și insolvenței. 


1. PREVENIREA INSOLVENȚEI


Marile realizări sunt create nu prin putere, ci prin perseverență” (Dr. Samuel Jhonson)


În domeniul Prevenirii Insolvenței ELVA GROUP poate fi desemnată mandatar ad-hoc sau administrator concordatar. 


Orice profesionist se confruntă, la un moment dat cu probleme financiare, deficit de cash-flow, etc. 


Pentru astfel de situații se recomandă intervenția imediată prin adoptarea unor măsuri de prevenire a insolvenței. O analiză diagnostic va stabili cea mai bună soluție pentru companie. 


Mandatul ad - hoc sau concordatul preventiv va ajuta compania să depășească momentul critic. 


 


2. INSOLVENȚĂ


” Un om nu este terminat atunci când este învins, ci atunci când renunță” (Richard Nixon)


ELVA GROUP oferă următoarele servicii: 


2.1. Îndeplinește mandatul de administrator judiciar atât pentru societăți comerciale/Fundații, alți profesioniști, cât și pentru unitățile administrativ teritoriale;


2.2. Întocmește Planuri de Reorganizare, urmărește aprobarea și confirmarea acestora, propune strategiii de reorganizare - simulare în diverse variante, asigură negocierea cu toți creditorii, acționarii;


2.3. Reprezintă creditorii pentru recuperarea creanțelor de la debitorii aflați în procedura insolvenței;


2.4. Îndeplinște mandatul de administrator special;


2.5. Acordă consultanță administratorilor speciali pentru implementarea managementului pe perioada reorganizării sau pentru întocmirea Planului de Reorganizare;


2.6. La solicitarea judecătorului sindic analizează planurile de reorganizare și exprimă opinia cu privire la viabilitatea și legalitatea acestora;


2.7. Gestionează insolvența grupului de firme, etc.


 


3. FALIMENTUL COMPANIILOR


”Cine nu cade, nu se poate înălța” (Lucian Blaga)


În situația Falimentelor ELVA GROUP  oferă următoarele servicii:


3.1. Îndeplinește mandatul de lichidator judiciar;


3.2. Reprezintă creditorii pentru recuperarea creanțelor de la debitorii aflați în procedură de faliment;


3.3. Reprezintă/asistă investitorii interesați în achiziționarea activelor/afacerilor valorificare în procedura falimentului, etc.


 


3. Servicii de contabilitate și auditVezi detalii

Principala sursă de informații necesare pentru stabilirea strategiilor manageriale este contabilitatea. 


Prin partenerul ISOP AUDIT S.R.L., CENTRUL ISOP oferă următoarele servicii:


3.1. Asistență și consiliere pentru întocmirea documentelor primare care să reflecte cât mai fidel operațiunile economice;


3.2. Elaborarea fluxului informațional în acord cu organigrama și politicile manageriale;


3.3. Înregistrarea sistematică și cronologică în contabilitate a documentelor primare și elaborarea balanței de verificare periodică;


3.4. Elaborarea Registrelor contabile obligatorii;


3.5. Calcularea obligațiilor fiscale, întocmirea și depunerea Declarațiilor prevăzute de lege;


3.6. Asistență și consultanță în organizarea lucrărilor de contabilitate;


3.7. Întocmirea și/sau certificarea situațiilor financiare;


3.8. Asistență și/sau reprezentare în timpul controalelor fiscale;


3.9. Lucrări de analiză economică și prognoză, întocmire bugete și fluxuri financiare, alte lucrări specifice.


 


4. Servicii juridice în domeniul fiscalVezi detalii

Aplicarea corectă a legislației fiscale garantează viitorul afacerii.


"Un om nu este terminat atunci când este învins, ci atunci când renunță." (Richard Nixon)


ISOP AUDIT S.R.L. şi echipa de avocaţi specializaţi în litigii fiscale asigură reprezentare şi asistenţă pentru aplicarea corectă a legislaţiei fiscale şi soluţionarea litigiilor:


4.1  Analiza situaţiei contribuabilului şi exprimarea unei opinii cu privire la aplicarea legii fiscale;


4.2  Reprezentarea şi asistenţa contribuabilului în toate discuţiile cu organul fiscal şi în timpul inspecţiilor fiscale;


4.3  Formularea plângerilor prealabile;


4.4  Formularea cererilor şi reprezentare în soluţionarea oricăror litigii sau diferenduri provenind din fapte sau acte administrative fiscal.


5. Asistență pentru achiziții și vânzări de proprietăți imobiliareVezi detalii

Avocații și experții ISOP asigură toată gama de servicii pentru efectuarea tranzacțiilor în condiții de siguranță maximă.


Avocații și experții noștri specializați în domeniu asigură toată gama de servicii pentru efectuarea tranzacțiilor în condiții de siguranță maximă. 


5.1. Asistență și consiliere pe tot parcursul procesului de achiziție a unui activ imobiliar, participare la negocierea cu persoana interesată să vândă, verificarea actelor de proprietate, reprezentare în relațiile cu Oficiile de Cadastru Imobiliar și Birourile de Carte Funciară, întocmirea declarațiilor fiscale pentru înregistrarea bunurilor pe rolul fiscal, alte servicii similare;


5.2. Întocmire due diligence în cazul achizițiilor de active;


5.3. Asistență și consiliere pe tot parcursul procesului de vânzare a unui activ imobiliar, publicitatea adecvată, prin site-ul și consultanții centrului, pentru vânzarea de bunuri, participare la negociere cu persoana interesată să cumpere, întocmirea Raportului de Prezentare a Bunului destinat vânzării, asistență la întocmirea actelor translative de proprietate, întocmirea declarațiilor fiscale pentru radierea bunurilor de pe rolul fiscal, alte servicii similare;


5.4. Asistență și reprezentare în litigii din domeniul imobiliar. 


6. Servicii juridice pentru recuperarea de creanțeVezi detalii

Propunem și implementăm cele mai bune strategii pentru recuperarea creanțelor în cuantum cât mai mare


7. Servicii în domeniul resurselor umaneVezi detalii

Investiția în resursa umană are un rol extrem de important în realizarea obiectivelor oricărei companii


8. Servicii pentru înființarea și funcționarea unor asociații și fundațiiVezi detalii

”Agonisind se îmbogățește avarul, iar generosul - dăruind” (Hrandt Avakian). 


CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ISOP
Comunicate
Legislația olandeză încurajează reorganizarea

Cu o lege a falimentului intrată în vigoare la 1 septembrie 1896, legislativul olandez a considerat în 2011 ca un nou proiect de lege nu este o prioritate, însă, în 2013 chestiunea a revenit în atenția publică când parlamentarii s-au pronunțat asupra necesității unei atare legi. Obiectivul principal al noii legi (act) a fost setat asupra “continuității companiilor”. Și astfel au luat naștere trei proiecte de lege, urmând a suferi modificări în urma dezbaterilor din forul legislativ.
CLINICA ” LIL MED” REUȘITĂ PRIN PROFESIONALISM

După 12 ani de muncă și dăruire, fondatorii CLINICII LIL MED au acceptat cu mare greutate statutul de ” societate in insolvență”. Astăzi, aproape de finalul primului an de reorganizare, vorbim de o afacere puternică, bazată pe un management riguros, al cărei succes a fost garantat de încrederea și devotamentul echipei de specialiști care și-au adus aportul la reconstruirea CLINICII LIL MED. Prin diversificarea serviciilor medicale și beneficiind de asistența celor mai buni medici, clinica are toate atuurile să ducă la final Planul de reorganizare.
CLINICA LIL MED reintră de astăzi în circuitul economic

Cu multă satisfacție și multă bucurie anunțăm că pentru Clinica LIL MED - reorganizarea s-a dovedit un succes, societatea reintrând de astăzi în circuitul economic prin închiderea procedurii de reorganizare
[ vezi toate comunicatele ...]
Licitații
PROPRIETATEA IMOBILIARĂ DE TIP INDUSTRIAL DENUMITĂ
ELVA GROUP în calitate de lichidator judiciar al FARTEC SA organizeaza licitatie publica pentru valorificarea proprietatii imobiliare de tip industrial denumită "FABRICA DE SERINGI ȘI PRODUSE MEDICALE", compusă din; 1.Construcții – Hală de beton Spații Anexe, cu suprafață construită de 3.564 mp 2.Terenul aferent construcțiilor, în suprafață de 3.580 mp Proprietatea prezintă Cale de acces 1 cu numar TOP 9208/2/5/4 în suprafaţă totală de 990 mp, în indiviziune 165 mp; Cale de acces 2, cu numar TOP 9208/2/5/5 în suprafaţă totală de 561 mp,  în indiviziune 280,5 mp, cu drept de cumpărare pentru suprafața de 165 mp, respectiv 280,5 mp Activul "CALE DE ACCES 1", drum uzinal, cu număr TOP 9208/2/5/4, compus din terenul în indiviziune în suprafață totala de 330/990 mp, in indiviziune 165 mp Activul "CALE DE ACCES 2", drum uzinal, cu număr TOP 9208/2/5/5, compus din terenul proprietate exclusivă în suprafaţă totală de 561 mp, in indiviziune 260,50 mp Prețul de începere a licitației (fără TVA) în euro: 568749,30 €    
PROPRIETATEA IMOBILIARĂ DE TIP INDUSTRIAL DENUMITĂ
ELVA GROUP în calitate de lichidator judiciar al FARTEC SA organizeaza licitatie publica pentru valorificarea proprietatii imobiliare de tip industrial denumită "FABRICA DE SERINGI ȘI PRODUSE MEDICALE", compusă din; 1.Construcții – Hală de beton Spații Anexe, cu suprafață construită de 3.564 mp 2.Terenul aferent construcțiilor, în suprafață de 3.580 mp Proprietatea prezintă Cale de acces 1 cu numar TOP 9208/2/5/4 în suprafaţă totală de 990 mp, în indiviziune 165 mp; Cale de acces 2, cu numar TOP 9208/2/5/5 în suprafaţă totală de 561 mp,  în indiviziune 280,5 mp, cu drept de cumpărare pentru suprafața de 165 mp, respectiv 280,5 mp Activul "CALE DE ACCES 1", drum uzinal, cu număr TOP 9208/2/5/4, compus din terenul în indiviziune în suprafață totala de 330/990 mp, in indiviziune 165 mp Activul "CALE DE ACCES 2", drum uzinal, cu număr TOP 9208/2/5/5, compus din terenul proprietate exclusivă în suprafaţă totală de 561 mp, in indiviziune 260,50 mp Prețul de începere a licitației (fără TVA) în euro: 568749,30 €    
PROPRIETATEA IMOBILIARĂ DE TIP INDUSTRIAL DENUMITĂ
ELVA GROUP în calitate de lichidator judiciar al FARTEC SA organizeaza licitatie publica pentru valorificarea proprietatii imobiliare de tip industrial denumită "FABRICA DE SERINGI ȘI PRODUSE MEDICALE", compusă din; 1.Construcții – Hală de beton Spații Anexe, cu suprafață construită de 3.564 mp 2.Terenul aferent construcțiilor, în suprafață de 3.580 mp Proprietatea prezintă Cale de acces 1 cu numar TOP 9208/2/5/4 în suprafaţă totală de 990 mp, în indiviziune 165 mp; Cale de acces 2, cu numar TOP 9208/2/5/5 în suprafaţă totală de 561 mp,  în indiviziune 280,5 mp, cu drept de cumpărare pentru suprafața de 165 mp, respectiv 280,5 mp Activul "CALE DE ACCES 1", drum uzinal, cu număr TOP 9208/2/5/4, compus din terenul în indiviziune în suprafață totala de 330/990 mp, in indiviziune 165 mp Activul "CALE DE ACCES 2", drum uzinal, cu număr TOP 9208/2/5/5, compus din terenul proprietate exclusivă în suprafaţă totală de 561 mp, in indiviziune 260,50 mp Prețul de începere a licitației (fără TVA) în euro: 568749,30 €    
PROPRIETATEA IMOBILIARĂ DE TIP INDUSTRIAL DENUMITĂ
ELVA GROUP în calitate de lichidator judiciar al FARTEC SA organizeaza licitatie publica pentru valorificarea proprietatii imobiliare de tip industrial denumită "FABRICA DE SERINGI ȘI PRODUSE MEDICALE", compusă din; 1.Construcții – Hală de beton Spații Anexe, cu suprafață construită de 3.564 mp 2.Terenul aferent construcțiilor, în suprafață de 3.580 mp Proprietatea prezintă Cale de acces 1 cu numar TOP 9208/2/5/4 în suprafaţă totală de 990 mp, în indiviziune 165 mp; Cale de acces 2, cu numar TOP 9208/2/5/5 în suprafaţă totală de 561 mp,  în indiviziune 280,5 mp, cu drept de cumpărare pentru suprafața de 165 mp, respectiv 280,5 mp Activul "CALE DE ACCES 1", drum uzinal, cu număr TOP 9208/2/5/4, compus din terenul în indiviziune în suprafață totala de 330/990 mp, in indiviziune 165 mp Activul "CALE DE ACCES 2", drum uzinal, cu număr TOP 9208/2/5/5, compus din terenul proprietate exclusivă în suprafaţă totală de 561 mp, in indiviziune 260,50 mp Prețul de începere a licitației (fără TVA) în euro: 568749,30 €    
PROPRIETATEA IMOBILIARĂ DE TIP INDUSTRIAL DENUMITĂ
ELVA GROUP în calitate de lichidator judiciar al FARTEC SA organizeaza licitatie publica pentru valorificarea proprietatii imobiliare de tip industrial denumită "FABRICA DE SERINGI ȘI PRODUSE MEDICALE", compusă din; 1.Construcții – Hală de beton Spații Anexe, cu suprafață construită de 3.564 mp 2.Terenul aferent construcțiilor, în suprafață de 3.580 mp Proprietatea prezintă Cale de acces 1 cu numar TOP 9208/2/5/4 în suprafaţă totală de 990 mp, în indiviziune 165 mp; Cale de acces 2, cu numar TOP 9208/2/5/5 în suprafaţă totală de 561 mp,  în indiviziune 280,5 mp, cu drept de cumpărare pentru suprafața de 165 mp, respectiv 280,5 mp Activul "CALE DE ACCES 1", drum uzinal, cu număr TOP 9208/2/5/4, compus din terenul în indiviziune în suprafață totala de 330/990 mp, in indiviziune 165 mp Activul "CALE DE ACCES 2", drum uzinal, cu număr TOP 9208/2/5/5, compus din terenul proprietate exclusivă în suprafaţă totală de 561 mp, in indiviziune 260,50 mp Prețul de începere a licitației (fără TVA) în euro: 568749,30 €    
[ vezi toate anunturile ...]

Isop Group SPRL


Adresa: Bucureşti, Str. Stefan Negulescu, nr.34, ap.1
Sector 1, cod poștal 011654