Română | English

1. Servicii juridice şi economice în domeniul constituirii şi funcţionării societăţilor comercialeVezi detalii

Echipa de avocaţi împreună cu experţii parteneri asigură asistenţă şi consiliere în tot procesul de înfiinţare şi funcţionare a unei societăţi comerciale


1.1. Elaborarea, în urma discuţiilor detaliate cu fondatorii, a actelor constitutive, redactarea şi înregistrarea acestora;


1.2. Modificarea actelor constitutive în funcţie de voinţa fondatorilor sau impuse de modificările legislative;


1.3. Asistarea asociaţilor/acţionarilor în exercitarea controlului asupra modului de administrare al societăţii;


1.4. Asistarea administratorilor în conducerea societăţii;


1.5. Elaborarea Manualelor de proceduri, a planurilor de afaceri, politicilor interne ale companiilor;


1.6. Înregistrarea mărcilor la OSIM;


1.7. Elaborarea Nomenclatorului arhivistic şi efectuarea demersurilor pentru confirmarea acestui instrument de lucru, modificarea Nomenclatorului în acord cu modificările survenite în organigrama societăţii;


1.8. Servicii de ținere a contabilităţii, elaborarea manualului de politici contabile, întocmire şi depunere Declaraţii fiscale;


1.9. Elaborare proiecte de divizare, fuziune, absorţie;


1.10. Asistenţă şi consiliere la încheierea contractelor comerciale;


1.11. Asistenţă şi consiliere pentru proiecte realizate prin asociere în participaţiune.


2. Servicii juridice în domeniul fiscalVezi detalii

"Un om nu este terminat atunci când este învins, ci atunci când renunță." (Richard Nixon)


ISOP AUDIT S.R.L. şi echipa de avocaţi specializaţi în litigii fiscale asigură reprezentare şi asistenţă pentru aplicarea corectă a legislaţiei fiscale şi soluţionarea litigiilor:


2.1  Analiza situaţiei contribuabilului şi exprimarea unei opinii cu privire la aplicarea legii fiscale;


2.2  Reprezentarea şi asistenţa contribuabilului în toate discuţiile cu organul fiscal şi în timpul inspecţiilor fiscale;


2.3  Formularea plângerilor prealabile;


2.4  Formularea cererilor şi reprezentare în soluţionarea oricăror litigii sau diferenduri provenind din fapte sau acte administrative fiscal.


3. Servicii de insolvență realizate de ELVA GROUP S.P.R.L. Vezi detalii

 


 ELVA GROUP - Una dintre cele mai vechi, experimentate și de succes echipe de profesioniști în domeniul restructurării și insolvenței. 


1. PREVENIREA INSOLVENȚEI


Marile realizări sunt create nu prin putere, ci prin perseverență” (Dr. Samuel Jhonson)


În domeniul Prevenirii Insolvenței ELVA GROUP poate fi desemnată mandatar ad-hoc sau administrator concordatar. 


Orice profesionist se confruntă, la un moment dat cu probleme financiare, deficit de cash-flow, etc. 


Pentru astfel de situații se recomandă intervenția imediată prin adoptarea unor măsuri de prevenire a insolvenței. O analiză diagnostic va stabili cea mai bună soluție pentru companie. 


Mandatul ad - hoc sau concordatul preventiv va ajuta compania să depășească momentul critic. 


 


2. INSOLVENȚĂ


” Un om nu este terminat atunci când este învins, ci atunci când renunță” (Richard Nixon)


ELVA GROUP oferă următoarele servicii: 


2.1. Îndeplinește mandatul de administrator judiciar atât pentru societăți comerciale/Fundații, alți profesioniști, cât și pentru unitățile administrativ teritoriale;


2.2. Întocmește Planuri de Reorganizare, urmărește aprobarea și confirmarea acestora, propune strategiii de reorganizare - simulare în diverse variante, asigură negocierea cu toți creditorii, acționarii;


2.3. Reprezintă creditorii pentru recuperarea creanțelor de la debitorii aflați în procedura insolvenței;


2.4. Îndeplinște mandatul de administrator special;


2.5. Acordă consultanță administratorilor speciali pentru implementarea managementului pe perioada reorganizării sau pentru întocmirea Planului de Reorganizare;


2.6. La solicitarea judecătorului sindic analizează planurile de reorganizare și exprimă opinia cu privire la viabilitatea și legalitatea acestora;


2.7. Gestionează insolvența grupului de firme, etc.


 


3. FALIMENTUL COMPANIILOR


”Cine nu cade, nu se poate înălța” (Lucian Blaga)


În situația Falimentelor ELVA GROUP  oferă următoarele servicii:


3.1. Îndeplinește mandatul de lichidator judiciar;


3.2. Reprezintă creditorii pentru recuperarea creanțelor de la debitorii aflați în procedură de faliment;


3.3. Reprezintă/asistă investitorii interesați în achiziționarea activelor/afacerilor valorificare în procedura falimentului, etc.


 


4. Asistență de specialitate pentru achiziții și vânzări de proprietăți imobiliareVezi detalii

Avocații și experții noștri specializați în domeniu asigură toată gama de servicii pentru efectuarea tranzacțiilor în condiții de siguranță maximă. 


4.1. Asistență și consiliere pe tot parcursul procesului de achiziție a unui activ imobiliar, participare la negocierea cu persoana interesată să vândă, verificarea actelor de proprietate, reprezentare în relațiile cu Oficiile de Cadastru Imobiliar și Birourile de Carte Funciară, întocmirea declarațiilor fiscale pentru înregistrarea bunurilor pe rolul fiscal, alte servicii similare;


4.2. Întocmire due diligence în cazul achizițiilor de active;


4.3. Asistență și consiliere pe tot parcursul procesului de vânzare a unui activ imobiliar, publicitatea adecvată, prin site-ul și consultanții centrului, pentru vânzarea de bunuri, participare la negociere cu persoana interesată să cumpere, întocmirea Raportului de Prezentare a Bunului destinat vânzării, asistență la întocmirea actelor translative de proprietate, întocmirea declarațiilor fiscale pentru radierea bunurilor de pe rolul fiscal, alte servicii similare;


4.4. Asistență și reprezentare în litigii din domeniul imobiliar. 


5. Servicii de contabilitate și analiză economicăVezi detalii

Prin partenerul ISOP AUDIT S.R.L., CENTRUL ISOP oferă următoarele servicii:


5.1. Asistență și consiliere pentru întocmirea documentelor primare care să reflecte cât mai fidel operațiunile economice;


5.2. Elaborarea fluxului informațional în acord cu organigrama și politicile manageriale;


5.3. Înregistrarea sistematică și cronologică în contabilitate a documentelor primare și elaborarea balanței de verificare periodică;


5.4. Elaborarea Registrelor contabile obligatorii;


5.5. Calcularea obligațiilor fiscale, întocmirea și depunerea Declarațiilor prevăzute de lege;


5.6. Asistență și consultanță în organizarea lucrărilor de contabilitate;


5.7. Întocmirea și/sau certificarea situațiilor financiare;


5.8. Asistență și/sau reprezentare în timpul controalelor fiscale;


5.9. Lucrări de analiză economică și prognoză, întocmire bugete și fluxuri financiare, alte lucrări specifice.


 


CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ISOP
Comunicate
Modificările Codului de Procedură Fiscală contravin prevederilor Legii insolvenței

Ordonanța 30 din 30.08.2017  modifica articolul 66 din Codul de procedură Fiscală prin introducerea alineatelor (8) și (9)
Legislația olandeză încurajează reorganizarea

Cu o lege a falimentului intrată în vigoare la 1 septembrie 1896, legislativul olandez a considerat în 2011 ca un nou proiect de lege nu este o prioritate, însă, în 2013 chestiunea a revenit în atenția publică când parlamentarii s-au pronunțat asupra necesității unei atare legi. Obiectivul principal al noii legi (act) a fost setat asupra “continuității companiilor”. Și astfel au luat naștere trei proiecte de lege, urmând a suferi modificări în urma dezbaterilor din forul legislativ.
Decizie importantă a Curții Europene de Justiție în materia procedurilor de insolvență transfrontaliere, pronunțată în Cauza 212/2015, ENEFI (Ungaria) v DGRFP Brașov

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (”CJUE”) a emis o decizie remarcabilă în Cauza ENEFI Energiahatékonysági Nyrt v Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) C-212/15, din 9 noiembrie 2016, stabilind faptul că legislația internă care reglementează respingerea unei cereri într-o procedură de insolvență se aplică și creditorilor din alt stat (străini), în aplicarea Art. 4 din Regulamentul Comisiei Europene nr 1346/2000 privitor la procedurile de insolvență. Mai mult, Curtea notează că scopul prevăzut de legiuitor, în procedura reorganizării judiciare, respectiv continuarea activității debitorului (viabil, dar aflat în dificultate) nu poate fi atins fără restructurarea pasivului. De asemenea, în protejarea atingerii acestui obiectiv, legislația internă care reglementează o procedură de insolvență se aplică și în celelalte state membre, unde debitorul desfășoară activitatea, inclusiv creditorilor care nu au participat la procedură.
[ vezi toate comunicatele ...]

Isop Group SPRL


Adresa: Bucureşti, Str. Stefan Negulescu, nr.34, ap.1
Sector 1, cod poștal 011654