ISOP Logo

CMB NEW STEEL –O NOUĂ ȘANSĂ

CMB NEW STEEL, una din puținele companii specializată în fabricarea construcțiiilor metalice și de părți componente ale structurilor metalice a primit șansa continuării activității în procedura reorganizării judiciare.

După ce Curtea de Apel a admis recursurile creditorilor și a infirmat Planul de reorganizare propus de debitoare prin administratorul special, la termenul din 14 noiembrie 2014, judecătorul sindic a admis cererea de acordare termen în vederea modificării Planului de reorganizare.

Înlocuind administratorul judiciar provizoriu propus de debitoare, ne-am alăturat echipei manageriale a CMB NEW STEEL pentru a conlucra în vederea modificării Planului de reorganizare astfel încât acesta să răspundă cerințelor impuse de lege și să convingă creditorii că menținerea societății în circuitul economic asigură valorificarea creanțelor la un nivel superior celui obținut într-o eventuală procedură de faliment.

Inapoi