ISOP Logo

Modificările Codului de Procedură Fiscală contravin prevederilor Legii insolvenței

Ordonanța 30 din 30.08.2017  modifica articolul 66 din Codul de procedură Fiscală prin introducerea alineatelor (8) și (9) cu următorul cuprins:

(8) Creanțele fiscale restante administrate de organul fiscal central și local se anulează în următoarele situații:
a) ulterior închiderii procedurii insolvenței, în situația în care creanțele nu sunt admise la masa credală potrivit legii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăți ori transferuri frauduloase, inclusiv în cazul atragerii răspunderii acestuia, potrivit legii;
b) ulterior închiderii procedurii de reorganizare judiciară, în situația în care creanțele fiscale nu sunt acceptate în planul de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, sub rezerva ca debitorii să se conformeze planului de reorganizare aprobat. 

(9) Pe toată perioada derulării procedurii insolvenței sau reorganizării judiciare, după caz, creanțele prevăzute la alin. (8) nu se sting.

Modificările mai sus enunțate vin în contradicție cu dispozițiile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, respectiv:
- art. 140 din Legea nr.85/2014 potrivit căruia la data intrării în vigoare a Sentinței de confirmare a unui plan de reorganizare  creanțele și drepturile creditorilor  și ale celorlalte părți interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan;
- art. 181, alin.2 potrivit căruia, la data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului și cea prevăzută în plan, pe parcursul procedurii de reorganizare judiciară.

De exemplu, pentru un debitor care prevede prin Planul de reorganizare confirmat o diminuare a creanțelor fiscale, acesta are obligația înregistrării în contabilitate a operațiunii de anulare a diferenței dintre creanța acceptată în Tabelul definitiv și cea modificată prin plan.

Creditorul fiscal, aplicând dispozițiile Codului de procedură fiscală la care facem referire, va efectua operațiunea de anulare mai sus amintită ulterior închiderii procedurii de reorganizare judiciară, ca urmare a îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate prin plan.

Astfel, pe toată perioada reorganizării judiciare, deși descărcată prin Sentința de confirmare a Planului de diferența dintre creanța anterioară și cea prevăzută a se achita prin planul de reorganizare, în evidența organului fiscal, debitoarea va fi înregistrată cu toată creanța anterioară deschiderii procedurii și Certificatul fiscal emis pe numele debitoarei nu va reflecta situația reală.

Acest fapta va afecta grav activitatea curentă și posibilitatea de salvare printr-o procedură de reorganizare judiciară: face practic imposibilă obținerea unei finanțări pentru relansarea activității curente și blochează negocierile cu partenerii curenți care, pentru acordarea unui credit comercial favorabil, solicită prezentarea unui certificat fiscal.

Mai presus de lege…este FISCUL.

Inapoi